Využitie technológie blockchain v kozmickom priemysle

Stojíme na pokraji nových vesmírnych pretekov. Už nie sú poháňané studenou vojnou medzi mocnosťami, ale konkurenciou medzi súkromnými spoločnosťami. Je to neuveriteľne fascinujúca a extrémne dôležitá vec, na ktorej závisí budúcnosť našej spoločnosti, civilizácie a planéty. V dnešnej dobe, kedy je k nám vesmír čoraz bližší a otvorenejší aj vďaka úsiliu súkromných spoločností, vynára sa otázka, akú majú možnosť malé firmy a začínajúce projekty bez miliardových rozpočtov, zapojiť sa do nových vesmírnych pretekov.

spacex-81773-unsplash

Príchod internetu, ako okamžitého zdieľania a šírenia informácii v reálnom čase a možnosť kolaborácie, resp. skupinovej spolupráce na konkrétnych úlohách bez geografického obmedzenia, nám dáva jedinečnú možnosť podieľať sa na budúcich objavoch našej doby. Rozšírenie dokumentu s názvom “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” je toho príkladom. Autor “Marshall T. Savage”, ktorý vo svojej knihe “Miléniový projekt: Kolonizácia galaxie v ôsmich jednoduchých krokoch” (1992-4) predstavil víziu spolupráce vo forme ľudského lasera – “ľudia pôsobiaci v synchrónnej harmónii, vytvárajúci koherentný lúč zámeru” a práve takýto “ľudský laser” spôsobil rozšírenie technológie blockchain, ktorá nám umožní vstup do ďalšej fázy vývoja nášej civilizácie.

Využitie podobného konceptu “ľudského lasera”, v prípade vedy a techniky a aplikovanie princípov decentralizácie spolu s novými krypto-ekonomickými modelmi, umožní participovať na nových vesmírnych pretekoch talentom a zaujímavým projektom globálne, bez rozdielu národností či bez konfliktov záujmov. Kombinácia potenciálu technológie, akou je blockchain s aktuálnymi vedeckými zdrojmi, môže inšpirovať viac ľudí k tomu, aby sa dokázali zapojiť do spoločného úsilia dobývania vesmíru svojím dielom. Vďaka implementácii princípov decentralizácie, môžeme využiť v rámci novovznikajúcich výskumných alebo komerčných projektov dynamiku krypto-ekonomiky a privatefundingu, na urýchlenie rozvoja skúmania vesmíru.

3 výzvy, pred ktorými stojíme:

 1. Využitie vesmíru pre vznik nových biznis príležitostí a trhov
 2. Vylepšiť dostupnosť kozmického priemyslu globálne a dopomôcť konkurencieschopnosti aj menším hráčom na trhu
 3. Akcelerovať proces objavovania a využívania kozmického priestoru

Či už sú to národné alebo súkromné spoločnosti, každá z nich sa potýka s problémami, ktoré brzdia ich potenciál. Či už je to obmedzený rozpočet alebo častokrát stret záujmov, spoločný problém je nedostatok kvalifikovaného personálu a obrovské náklady na prevádzku.

V súčasnosti má medzinárodný kozmický priemysel dva prevládajúce problémy, ktoré bránia rozvoju tohto odvetvia ako celku:

 • Po prvé, ide o bezpečnostné problémy, ktoré existujú najmä medzi krajinami;
 • Po druhé, záujmy medzi komerčnými podnikmi a štátnymi podnikmi;

Prvým problémom sa zaoberá diplomacia a spolupráca podporovaná vedúcimi predstaviteľmi krajín. Druhý problém je adresovaný rozvoju open-source technológií v komerčnom prostredí a zároveň vo vedeckých komunitách. Vesmírne technológie boli vždy pred širšou verejnosťou uzavreté a chránené. Odvetvie skúmania vesmíru a vesmírnych technológií je veľmi náročné, čo sa týka prístupnosti novým podnikom, organizáciám či komunitným vedeckým projektom. Celé odvetvie sa točí len okolo najväčších hráčov a pre všetkých ostatných je vstup na trh veľmi náročný, najmä kvôli obrovským kapitálovým nákladom. V súčasnosti aj v zameraní sa na software, nie je možné vytvárať software s nízkym rozpočtom alebo ľudovo povedané, startupovo. Myslím, že celkovo, čo sa týka startupov v kozmickom priemysle, je to viac než len sci-fi pojem. Nehovoriac o obrovskom nedostatku talentov a špecializovaného personálu.

V súčasnosti väčšina vesmírnych projektov je riadená či financovaná zo strany vlád. Tieto projekty sú často veľmi ovplyvňované ich záujmami a nový výskum či technologické inovácie sú oklieštené nízkymi rozpočtami.

Nové možnosti financovania začínajúcich kozmických projektov

Na začiatku veku internetových firiem a toho, čo dnes voláme internetové startupy, začínajúce firmy fungovali a stále fungujú na tradičnom VC (Venture Capital) modeli. Zvyčajne je podnik vo vlastníctve zakladateľov a tím vlastní akciový podiel, čím je motivovaný prispievať k dielu najlepšie ako vie. Takto, vďaka podpore VC, kreativita a inovácie boli schopné uzrieť svetlo sveta, no nie je to ešte zárukou úspechu. Avšak pre projekty, ktoré vyžadujú dlhší čas na realizáciu a väčšie počiatočné výdavky na výskum a vývoj, ako je napríklad prieskum vesmíru, VC model nie je tou najlepšou voľbou. Mnohé technológie podporované VC modelom by boli označené ako nefunkčné, keďže potrebujú viac času a kapitálových vstupov na úspech a dosiahnutie cieľových trhových výsledkov.

Príkladom môže byť tradičný výskumný a vývojový cyklus satelitov, ktorý môže pretrvať aj dlhé roky. Akonáhle je financovanie pripravené, trvá niekoľko mesiacov až rokov na dokončenie výskumu a vývoja, kým tímy môžu požiadať o dodatočné financovanie ďalších fáz, až kým sa dostanú k finálnemu uvedeniu technológií na trh.

Fundrising vo forme tokenov, resp. ako model ICO (Initial Coin Offering) predstavuje progresívny spôsob financovania začínajúcich projektov alebo reálne prebiehajúcich výskumov. S dostatočnými finančnými prostriedkami môže projekt získať najlepšie talenty, zlepšiť celkovú efektivitu a flexibilitu podniku a viac sa zamerať na dlhodobý výskum a vývoj. Je to veľmi dôležité v rámci kozmických technológií, kde sa očakávajú počiatočné neúspechy a veľká časť nákladov musí byť vyhradená práve na vývoj. Tradičné VC fondy nie sú ochotné akceptovať takéto riziko, preto tu prichádzajú do úvahy práve nové, krypto-ekonomické modely financovania. Veľkou výhodou krypto-ekonomických modelov je možnosť využitia smart contractov ako spôsobu uvoľňovania a distribuovania prostriedkov. Implementácia smart contractov nám umožní lepšiu správu prostriedkov a zároveň zvyšuje dôveru zo strany investorov, keďže využitie tejto technológie nám umožní nastaviť vesting prostriedkov a ich uvoľňovanie presne podľa stanovenej roadmapy a plánovania.

Inovácie architektúr & DSM

Technológia blockchain a jej výhody neunikli ani NASA spolu s ostatnými vesmírnymi agentúrami, ako je napríklad ESA, ktoré zvažujú ich využitie v rámci inovácii vlastných aplikácii a architektúry. Využitie technológie blockchain by malo obrovský potenciál v rámci DSM (Distributed Spacecraft Mission), čo si môžeme predstaviť ako predávanie “štafety” alebo koordinovanú spoločnú misiu medzi rôznymi kozmickými loďami. Podľa NASA, umelá inteligenia (A.I.) spolu s technológiou blockchain by mohli mať široké využitie v rámci vytvorenia “space-based sensor networks” a jej efektívnej správy.

ESA taktiež nezaostáva a pred pár mesiacmi zverejnila prieskum využitia blockchain technológii v rámci ich existujúcich a budúcich misií. K prieskumu zverejnila taktiež PDF prezentáciu ako zhrnutie základov technológie blockchain spolu s príkladmi využitia v rámci ESA. Dokument sa venuje najmä rýchlejším a efektívnejším platbám a aplikáciám smart contractov, ktoré zjednodušujú proces verejného obstarávania, procesy auditu, vedenie záznamov, sledovateľnosť údajov, prístupové práva či hlasovanie. Stojí za zmienku, že na rozdiel od NASA, ESA sa nezmieňuje o priamom využití technológie blockchain pri architektúrach letového softwaru alebo v rámci príkladov využitia ako napr. spomínané DSM.

 

Príklady využitia technológie blockchain v rámci kozmického priemyslu

Zatiaľ čo v súčasnosti je veľká časť pozornosti zameraná na fintech sféru a kryptomeny, nemalý potenciál týchto technológií leží aj v inováciách v kozmickom priemysle. Či už je to validácia dôležitých dát k misii, využitie smart contractov pre inteligentné obstarávanie s cieľom optimalizovať dodávateľský reťazec a správu informácií, kde aplikácie môžu zahŕňať virtuálnu kozmickú loď (kontrola a konzistencia konfigurácie) a riadenie konfigurácie (hardware a dokumentácia). Keďže zatiaľ neexistuje reálny koncept či reálne fungujúca architektúra, všetko sú len dohady a teória. Neznamená to ale, že je to sci-fi. Osobne som presvedčený, že táto technológia má obrovský potenciál pomôcť budúcim kozmickým startupom v ich vstupe na trh a najmä vo vývoji prvých komerčných, open source kozmických aplikácií.

Nižšie uvediem dva príklady predstavy využitia blockchain technológií v rámci rozvoja kozmického priemyslu, prevzaté z prezentácie pre Goddard Space Flight Center (NASA).

 1. Základné obrazové operácie
  Používateľ zadá žiadosť o fotografie, lokalitu a časový rámec prostredníctvom systému, kde dáta a prístup k nim sú spravované pomocou blockchainu ako napr.:
 • Aktíva na sieti, ktoré predstavujú dostupnosť, zahŕňajúc čas preletu, čas dosahu pozemných staníc a plánované konflikty
 • Dostupnosť rozpisov časového rozvrhu aktív (snímkov)
 • Chyby prevádzky, výpadky atď., chybový log sú zaznamenané na blockchain
 • Doba dokončenia, doba odoslania na pozemnú stanicu a úspešné publikovanie údajov na miesto určené používateľom sú zdokumentované a uložené na blockchain.

Snímka obrazovky 2018-03-21 o 12.51.40

 1. Vyžitie smart contractov a A.I. v rámci kampaní/misií
  Používateľ zadá žiadosť o fotografie z družice, lokalitu a časový rámec prostredníctvom systému a kde dáta a prístup k nim sú spravované pomocou blockchainu ako napr.:
 • Užívateľ využije smart contract k požiadavke o vytvorenie série fotografií s podmienkami
 • Prebehne automatické plánovanie na základe dát, dátových produktov od užívateľa a jeho práv k dátam
 • A.I. pomôže alokovať vhodnú konfiguráciu o zvolí naučené metódy na optimalizáciu výstupu obrazu a minimalizáciu nákladov pre užívateľa
 • V prípade poruchy alebo výpadku užívateľ má možnosť navrhnúť nový plán
 • Možnosť spätného auditu príkazov a udalostí skrz sieť
 • A.I. využije audit ku kontinuálnemu učeniu sa a optimalizácii procesov

Kroky ktoré môžeme spoločne podniknúť k svetlejšej budúcnosti kozmického priemyslu

Musím priznať, že už odmalička je pre mňa táto téma srdcovka. Moje hlboké ponorenie sa do blockchain technológie vnímam ako veľkú príležitosť venovať sa aj tejto sfére. Hoc v súčasnej dobe stále nie je blockchain známa a rozšírená technológia, napriek tomu, že existuje už 10 rokov, vnímam toto obdobie práve ako ticho pred búrkou, vo forme hľadania príležitostí. Ako veľmi veľkú a zaujímavú dieru na trhu vnímam aj implementáciu technológie blockchain v kozmickom priemysle. Existuje mnoho infografík, kde je blockchain popísaný ako gamechanger vo viacerých odvetviach. No nikde nie je spomenutý práve kozmický priemysel, aj keď NASA či ESA reálne koncom minulého roka vyhlásili výzvy o predkladanie návrhov o využitie týchto technológií. Vznikajú iniciatívy ako Space Decentral pre crowdfunding budúcich kozmických aktivít a výskumov, no stále je toto odvetvie veľkou neznámou pre širokú verejnosť.

Osobne vidím veľký zmysel v združovaní výskumných a experimentálnych projektov pod platformy, akou je napríklad aj Space Decentral. Krypto-ekonomické modely a implementácia konceptu DAO (Decentralized Autonomous Organization) sú podľa môjho názoru veľkou príležitosťou, ako dlhodobo financovať projekty, pri ktorých sa neočakáva ziskovosť v krátkom časovom horizonte, a ktoré často prehlásia VC fondy za nefunkčné, hoc svoj zmysel mať môžu.

Samostatnou kapitolou sú koncepty s konkrétnym, komerčným produktom. Tak ako SpaceX znižuje náklady pre vynášanie nákladu do vesmíru pomocou znovupoužiteľných rakiet, rovnako nám technológia blockchain môže dopomôcť pri znižovaní nákladov pre vývoj softwaru a jeho testovanie.

Ďalší z možných budúcich konceptov je aj koncept softwarovej vesmírnej stanice. Aj keď je to veľmi abstraktný pojem, môže predstavovať konkrétne, swarmové zoskupenie zariadení, napr. cubesatov na obežnej dráhe, fungujúce ako jedna sieť komponentov, senzorov, kamier a snímačov s prideľovaným verejným prístupom skrz blockchain pre širokú verejnosť, univerzity a súkromné vývojárske spoločnosti ako platforma pre vývoj ich vlastného softwaru či prvých space aplikácií. Práve toto je oblasť, do ktorej by som rád v budúcnosti v rámci vlastných blockchain projektov posunul.

Záver

Hoc v súčasnosti väčšinu trhu kozmického priemyslu ovládajú miliardoví giganti, verím že priestor je tam pre každého z nás. Prichádza doba prvých letov na Mars, mesačných základní a nových súkromných vesmírnych staníc. Je to neuveriteľne obrovský priestor pre nové podniky a biznis príležitosti. Napriek tomu, že začiatok v tomto priemysle je nesmierne náročný, využitie nových spôsobov fundrisingu a financovania nám môže dopomôcť k väčšej efektivite pri správe prostriedkov a k transparentnosti podnikov, čo veľmi pozdvihne dôveru zo strany investorov. Nehovoriac o využití dynamiky tokenov implementovaných do infraštruktúry.

Verím, že toto, čo som popísal v tomto článku, je len špičkou ľadovca toho, čo nás čaká v budúcnosti. Technológia blockchain má zatiaľ len svoju prvú “killer app”, ktorou sú kryptomeny.

Musíme si uvedomiť jednú vec. Stále stojíme len na počiatku. Je len na našej fantázii a kreativite, akým podielom prispejeme k lepšej budúcnosti.

Zdroje:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328709000755?via%3Dihub
https://sensorweb.nasa.gov/Bitcoin%20Blockchains%20and%20Distributed%20Satellite%20Management%20Control%209-15-17v12.pdf
https://sed.gsfc.nasa.gov/tech_products/580/dsm/
https://sed.gsfc.nasa.gov/tech_products/580/
http://www.esa.int/About_Us/Digital_Agenda/Beyond_Bitcoin_Leveraging_the_Blockchain_for_Space_4.0
http://esamultimedia.esa.int/docs/corporate/Distributed_Ledger_Technology_Leveraging_Blockchain_for_ESA_s_Success_Final_Annex.pdf
http://www.esa.int/About_Us/Ministerial_Council_2016/Moon_Village

Pokiaľ stále nerozumieš ako funguje blockchain, odporúčam tento článok:

Čo je to Blockchain alebo ako funguje technológia budúcnosti

V prípade že sa chceš pustiť do vývoja vlastných dappiek, tu máš návod ako na to:

#1 Ethereum DApp Tutorial: Intro do Smart Contractov

 

Related Posts