Ako zvoliť správnu blockchain stratégiu pre váš business

Tento článok som písal ako úvod do spolupráce s Blockchain Slovakia. Veľmi som sa potešil záujmu z ich strany a verím, že naša spolupráca bude produktívna a napomôže mojej túžbe po kúsku digitálneho Estónska aj u nás. Článok na BS tu.

 

 

17202664_1635346386774026_2647661734078308950_n Ako zvoliť správnu blockchain stratégiu pre váš business

Blockchain Slovakia
Facebook
Twitter

Pokiaľ pôsobíte vo finančnom prostredí, prípadne sa zaujímate o investície, pojmom Blockchain či Bitcoin ste sa určite nevyhli. Postupným vývojom technológia Blockchain získava čoraz viac pozornosti aj mimo finančného a investičného sektoru.Príklady ako Wallmart a ich systém na sledovanie produktov skrz dodávateľský reťazec, či messaging startup Marka Cubana, ktorý ma posunúť súkromie a bezpečnosť v privátnych konverzáciach. Blockchain má potenciál opvplyvniť budúcnosť mnohých odvetví. To znamená, že lídri v oblasti podnikania stoja pred veľkou výzvou, ako implementovať túto technológiu aj do ich podnikov, či už v rámci zlepšenia kvality produktov a života ich klientov alebo priamo, správnou implementáciou do firemných procesov.

K správnemu pochopeniu tejto technológie je treba rozumieť trom veciam – základ toho, čo je a ako funguje Blockchain, aký má potenciál a ako vytvoriť vlastnú stratégiu implementácie tejto technológie do vlastného podnikania.

 

 

Fundamentálne pochopenie technológie Blockchain

Zo samotnej podstaty je Blockchain distribuovaný systém na overenie a uchovávanie transakcií a údajov bez toho, aby sa spoliehal na prostredníka či centralizovaného účastníka, ktorý by tento proces mohol akokoľvek ovplyvniť. Benefity? V jednoduchosti – vytvára spoľahlivý a zdieľaný zdroj pravdy a dôverihodnosti.

O tom, ako táto technológia funguje som už raz písal v jednom z mojich blogov tu, kde som sa snažil vysvetliť túto technológiu nie technicky, ale ľudskou rečou. V skratke si to ale môžeme zopakovať.
Technológia Blockchain funguje ako proces, či metóda, v ktorej účastníci spoločne tvoria decentralizovanú sieť, kde spoločne vytvárajú hodnotu a overujú transakcie sami medzi sebou, bez účasti prostredníka či tretej strany. Vzhľadom na vysoký stupeň distribuovania údajov medzi všetkých účastníkov v sieti, potenciálny podvodníci budú okamžite detekovaní a odmietnutí ostatnými účastníkmi v sieti.V podstate môžeme povedať, že spoločne vytvárajú niečo, ako neprepísateľnú históriu transakcií.
Táto technológia umožňuje úplne nový pohľad na kooperatívny a transparentný prístup k riadeniu dát a transakcií, ktorý sa odlišuje od väčšiny súčasných systémov, uchovávajúce dáta v centralizovaných databázach, kontrolovaných často jednou stranou, náchylnou na rôzne útoky či ovplyvňovanie zo strany iných faktorov.

 

Potenciál

Nedávno som písal o šestnástich oblastiach ktoré Blockchain zmení. Poďme si to ale zúžiť do piatich najpodstatnejších riešení, ktoré môžu určovať ďalší smer a zároveň aj základ stratégie pre váš podnik.

Eliminovanie prostredníkov či tretích strán
Veľa digitálnych a aj offline podnikových procesov alebo produktov zahrňuje aj jedného alebo viac prostredníkov, ktorí produkujú a uchovávajú hodnotu firmy či produktu. Ako príklad si vezmime poisťovne a ich agentov, investorské a správcovské spoločnosti a ich finančných poradcov či rôzne úverové inštitúcie a ich hypotekárnych maklérov. S pomedzi rôznych iných atribútov, prostredník môže vniesť dôveru, prístupnosť a jednoduchosť do business transakcie. Pomocou blockchain technológie sa táto potreba prostredníkov signifikatne zníži.

Rýchlejšie transakcie bez potreby overovania pomocou tretích strán
V prípadoch keď je potrebná vysoká miera dôvery a validácie dát, sú v súčasnosti zapojené práve centralizované systémy, náchylné na rôzne vplyvy, ako je to v prípade politických volieb, oficiálnych administračných dokumentov či peňažných transakcií. Toto sú skvelé príklady možnej implementácie technológie Blockchain do procesov, ktoré si často vyžadujú vysokú mieru autentifikácie a verifikácie. V dnešnom svete, ktorý je pohltený v byrokracii a rôznych časovo náročných procesoch môže byť aj tak náročný proces ako je prepis majetku či pozemku, vykonaný v priebehu pár minút len za pomoci telefónu. Dôkazom nám môže byť aj pripravovaný projekt pre Dubai – Smart City.

Zdroj vyššej dôvery a zdieľanej pravdy
Digitálny a offline zákazníci čoraz viac vnímajú rôzne vplyvy na ich obľúbený produkt nielen z výrobného hľadiska, ale čoraz viac začínajú sledovať aj produkčné podmienky a celý dodávateľský reťazec. Toto je ďalší priestor pre rozvoj za pomoci implementácie technológie Blockchain v kombinácii so “smart packaging” na zabezpečenie úplne nového levelu transparentnosti. V jednoduchom príklade si stačí len predstaviť distribuovanú sieť pre manažovanie a audit výrobnej histórie každého tovaru vyrobeného určitým výrobcom.

Správa osobných údajov
Koncept digitálneho ID je tu už dlhšiu dobu. Vždy ale narážala na podstatnú prekážku, ktorou bola práve bezpečnosť a neovplyvniteľnosť tak citlivých dát ako sú identita a zdravotné či sociálne údaje. Práve technológia Blockchainu nám poskytuje presne tie atribúty, ktoré potrebujeme ako dôvera, transparentnosť a nemennosť. SecureKey je iniciatíva, ktorá v súčasnosti prechádza pilotným projektom v Kanade. Zabezpečuje štátom overené digitálne ID, ktoré umožňuje podpisovať zmluvy či dokumenty bez potreby fyzického podpisu.

Nové monetárne modely a mikroplatby
Najočakávanejší vplyv tejto technológie a kryptomien je práve na digitálny obchod. Platba kryptomenami sľubuje značné zníženie nákladov a poplatkov pri transakciách v porovnaní s dnešnými najväčšími hráčmi na trhu ako sú Visa či Mastercard. Veľmi podstatná vlastnosť kryptomien je práve neovplyvniteľnosť a neohraničiteľnosť krajinou či územím. Medzinárodné platby prebiehajú bez účastí prostredníkov a bez zvýšených poplatkov.
Za hranicou všeobecne známich výhod kryptomien leží aj pojem ako mikroplatby. S kryptomenami dokážeme prevádzať veľmi malé čiastky hodnôt bez vplyvu poplatkov či zvýšených nákladov.
Amazon spúšťa projekt sociálnej siete Spark, kde tvorcovia obsahu budú príjmať mikroplatby na základe toho, ako je ich obsah obľúbený a hodnotený.

 

Vytvorenie blockchain stratégie pre váš podnik

Základom celej stratégie je mať víziu.
Vízia – predstava o tom, ako môže podnik využiť túto technológiu efektívne a zároveň unikátnym spôsobom. Dôležité je ale rozhodnúť, či sa zameriavate na reálny problém, ktorý sa snažíte vyriešiť, alebo sa snažíte nájsť riešenie na možno umelo vytvorený problém.
Najlepšia cesta ako včas prísť na riešenie je prediskutovať ho so svojim tímom, pretože sú to práve oni, kto tvorý a buduje váš podnik. Príkladom môžu byť aj nasledovné body:

  • Kde momentálne podnik využíva prostredníkov, ktorí môžu byť nahradení technológiou Blockchain, v zmysle zredukovania nákladov a zlepšenia vzťahov so zákazníkom, bez toho, aby bol produkt či jeho kvalita negatívne ovplyvnené?
  • Ktoré obchodné operácie v súčasnosti využívajú centralizovaný systém, ktorý môže tieto operácie zdržiavať alebo znižovať ich efektivitu? Ako by mohli byť týto účastníci nahradení prostredníctvom dôveryhodnej distribuovanej siete a aký by mohol byť výsledok?
  • V ktorých procesoch sú transparentnosť a dôvera relevantné a pozitívne môžu ovplyvniť
    výsledky implementáciou tejto technológie a jej modelu zdieľaného zdroja pravdy?
  • Ako môže ovplyvniť digitálne ID váš obchodný model a vzťahy s vašimi zákazníkmi?
  • Zapadajú kryptomeny a mikroplatby do vašej vízie? Ktoré z vašich obchodných procesov môžu byť ovplyvnené ich implementáciou?

Vezmite do úvahy tieto otázky z perspektívy ako môže táto technológia znížiť rizikovosť či už vašich procesov, alebo celého podniku.

 

Vytvorte si pilotný projekt

Pokiaľ ste identifikovali možnosti implementácie technológie Blockchain do vášho podniku, najmenej riziková možnosť ako priviesť myšlienku k životu je v tomto prípade vytvorenie pilotného projektu. Ideálni kandidáti na vhodný pilotný projekt sú práve tie projekty, u ktorých je relatívne nízke riziko a zároveň veľký impakt na fungovanie procesov, či celej spoločnosti. Treba brať zároveň do úvahy aj to, že technológia Blockchain sa neustále vyvíja a rozširuje sa aj škála produktov postavených na tejto technológii. Vyžaduje si to dôkladný prieskum už existujúcich technológii a zvážiť aj možnosť ich efektívneho využitia.

Nieje pochýb, že táto technológia bude mať obrovský vplyv na to, akým spôsobom sa budú spoločnosti vyvíjať. Ako som už ale spomínal hore, treba brať na vedomie že technológia sa neustále vyvíja a je potrebné myslieť na zmeny už teraz, pre zabezpečenie budúceho úspechu podniku či produktu.

Niečo o tom čo to je a ako funguje Blockchain:

Čo je to Blockchain alebo ako funguje technológia budúcnosti

Technológia ktorá nám pomôže vybudovať nový svet

Related Posts