neuro

Neuromorfika ako evolučný krok pre umelú inteligenciu

V súčasnosti prežívame veľkú technologickú transformáciu, ktorá zasahuje všetky aspekty nášho života. Vedecký pokrok v posledných rokoch spôsobil, že okolo nás máme oveľa väčšie množstvo zariadení, ktoré nahrávajú a ukladajú dáta v oveľa, oveľa väčšou precíznosťou a v oveľa vyššej miere ako kedykoľvek predtým. Všetci sme neoddeliteľnou súčasťou tejto technologickej revolúcie. Každý z nás produkuje…