Cardano – Blockchain tretej generácie

Veľa súčasných blockchain projektov trpí rôznymi problémami a komplikáciami. Súčasné riešenia sú vo väčšine prípadov len experimentálny softvér s neodbornou bezpečnosťou, nedostatočným riadením, ktoré potláča škálovateľnosť a nedostatok dlhodobého plánovania. Projekt Cardano si dalo za cieľ vysporiadať sa s týmito problémami vlastným riešením platformy, postavenej na prepracovanejšej architektúre a na základoch vedeckého výskumu.

Projekt Cardano sa zameriava na potrebu regulačného dohľadu, pričom sa zachová súkromie a ochrana užívateľa prostredníctvom inovatívnej, vrstvenej architektúry. Tento softvérový balík je flexibilný, škálovateľný a vyvinutý s najprísnejšími akademickými a komerčnými softvérovými štandardmi.

Cardano má model demokratického riadenia, ktorý umožní budúci samo-vývoj projektu a vizionársky systém “pokladnice” (treasury system), ktorý ho dokáže udržateľne financovať.

logoEthereum tezosCardano (ADA)
Koncept platforma pre smart contracty platforma pre smart contracty s vrstvenou architektúrou 
Konsenzus Proof of Work -> Proof of Stake Proprietárny Proof of Stake
Kryptomena ether (ETH) ada (ADA)
Dátum ostrého spustenia Júl 2015 spustenie smart contractov a PoS protokolu Q2 2018

 

Cardano ako výsledok evolúcie

V súčasnosti môžeme hovoriť o troch generáciách technológie blockchain. Bitcoin, ako prvá generácia technológie blockchain, doslova prekopal tradičný finančný systém a spochybnil potrebu inštitúcií ako sú banky. Navyše ignoruje reguláciu a inštitucionálnu kontrolu nad menovou politikou a súčasne podporuje istú formu anonymity (pseudoanonymity).

Zatiaľ čo meny ako Zcash alebo Monero pokračovali v tejto filozofii, napríklad taký Ripple sa rozhodol ísť opačným smerom a snaží sa vyjsť v ústrety regulátorom a najmä bankám, ktoré sa snažia jeho technológiu adoptovať a implementovať do vlastných systémov.

Príchodom smart contractov a platformy Ethereum sa objavila aj druhá generácia technológie blockchain. Vďaka smart contractom a ethereu dokážeme povedať transakciám, ako sa majú pod určitými podmienkami správať.

Pod príchod tretej generácie sa podpísal príchod projektu Cardano. Ak má technológia blockchain potenciál byť adoptovaná zo strany štátov, korporácií a veľkých hráčov na trhu a má pomôcť transformovať regulované odvetvia ako napríklad financie, je potrebné vytvoriť nástroje na regulačnú integráciu, zatiaľ čo individuálne práva na súkromie vo finančných transakciách musia byť stále chránené, ako to umožňuje Bitcoin. Projekt Cardano rieši tento zdanlivý rozpor vo filozofii prostredníctvom inovatívnej, viacvrstvovej architektúry.

Inovatívna architektúra

Pre lepšie pochopenie Cardana sa pozrieme na jeho produkty a organizačnú štruktúru. Celý projekt je zložený z troch samostatných softwarových produktov:

  • Cardano – Core produkt, blockchain a platforma pre smart contracty
  • Outborous – Proprietárny proof-of-stake konsenzus algoritmus
  • Daedalus – Open source peňaženka, nie len pre ADA

Za všetkými troma projektami sú univerzitné výskumy a dobrá dokumentácia. Tím Cardano tvrdí, že je to prvý blockchain, ktorý sa “vyvíjal z vedeckej filozofie a prístupu založeného na vedeckom výskume.”

Ak začneme od hight-level architektúry, už tu sa Cardano odlišuje od ostatných projektov. Po prvé, Cardano je prvá kryptomena napísaná v jazyku Haskell. Po druhé, smart contracty sú pre rýchlejšiu a pohodlnejšiu adopciu produktu zo strany developerov písané v už známych jazykoch ako Plutus a Solidity. Po tretie, Cardano je poskladaný do dvoch, od seba nezávislých vrstiev blockchainu: úložná vrstva (CSL) a riadiaca vrstva (CLL). V neposlednom rade produkt Ouroboros, implementovaný proprietárny PoS beží na oboch vrstvách CSL aj CLL.

Motivácia k vytvoreniu CSL a CLL

Tím Cardano vypozoroval z iných projektov a komunity, že vznikajú dva spoločné problémy, ktorými trpia smart contracty a blockchain: ukladanie metadát a súkromné údaje užívateľa. Ako určiť aké dáta je potrebné ukladať a na ako dlho? Mali by byť smart contracty z pravidla verejné a auditovateľné?

Cardano oddeľuje obrazne povedané, účtovníctvo, od vrstvy ktorá vykonáva výpočty. Úložná vrstva drží informácie o účtoch, presne ako účtovná kniha, zatiaľ čo na riadiacej vrstve bežia smart contracty a vykonávajú sa výpočty.

Cardano Proof of Stake protokol a jeho fungovanie

O tom ako funguje Proof of Stake protokol, resp. rozdiel medzi PoW a PoS som už popísal v článku o Tezos. V skratke povedané, Proof of Work protokol využíva výpočetnú silu všetkých účasntníkov v sieti (nodes) k zapečateniu bloku. PoS algoritmus určuje, kto pečatí bloky na základe toho, koľko tokenov vlastní.

V PoW pokiaľ  užívateľ operuje s 5% výpočetnej sily celej siete, môže očakávať 5% odmenu z odmeny na blok. V PoS ak užívateľ vlastní 5% tokenov, môžeš taktiež očakávať 5% podiel z odmeny na blok.

PoS v Cardano – Ouroboros, je jediný PoS protokol s matematicky dokázateľnou bezpečnosťou. Len samotný protokol bol špecificky vytvorený pod záštitou University of Edinburgh, University of Connecticut, IOHK a Tokyo Institute of Technology.

Podobne ako NEO či Ark, Cardano využíva verziu protokolu veľmi podobnému Delegovanému PoS (dPoS). dPoS povoľuje držiteľom tokenu hlasovať a byť zvolenými. Hlasovať a voliť “zástupcov”, nazývaných ako konsenzus nody, ktoré pracujú na zapečatení bloku namiesto nich. Odmena za zapečatenie bloku je vyplatená konsenzus nodam, ktoré následne vyplácajú tých, ktorí ich zvolili.

S Cardanom je to trochu iné. Čas je rozdelený na “Epochy”, kde každá epocha môže trvať cca 20 minút. V rámci epochy existuje “Slot”. Sloty sú bloky ktoré ešte len budú zahashované. Následne algoritmus náhodne zvolí jedného držiteľa tokenov, ktorý bude vystupovať ako konsenzus noda, inak nazývaná aj “slot leader”. Všetky odmeny za zapečatenie bloku sú distribuované nóde(slot leader) a to je koniec epochy.

S Cardanom čím viac tokenov (ADA) držíš, tým je väčšia šanca že budeš zvolený. Užívatelia taktiež môžu združovať svoje tokeny do poolov a spoločne zdieľať odmenu za zapečatenie bloku. Vždy po ukončení jednej epochy nastane nová a nanovo definuje nových slot leaderov. A tak dookola.

Systémova pokladnica

Časť každej odmeny za zapečatený blok, konkrétne 25%, je uložených do takzvanej pokladnice. Pokladnica je decentralizovaná a prístupná len pomocou mechanizmu hlasovania, ktorý som popísal vyššie. V prípade že Cardano potrebuje zafinancovať komunitný rozvoj, prípadne posunúť vývoj o level vyššie, komunita, resp. držitelia tokenu môžu hlasovať za uvoľnenie prostriedkov pre ich využitie.

Záver

Veľkosť projektu Cardano je až prekvapujúca a ja osobne v ňom vidím oveľa širšie využitie ako pri konvenčných smart contractoch súčasnosti.Ethereum bude mať čo robiť aby Cardano v inováciách dobehlo. Komunita začala Cardano prezentovať ako budúci Apple medzi smart contract platformami. Posledná otázka, ktorá ostáva a je rozhodujúca o úspechu tohto projektu je pripravenosť trhu. V poslednej dobe sme svedkami technologickej inovácie, ktorá predbieha vôbec našu pripravenosť a začali sme riešiť problémi, ktoré neexistujú, v podstate ich existenciu do budúcnosti niektoré projekty len predpokladajú. Určite ale ja ako developer budem sledovať vývoj tohto projektu a po spustení smart contracov pripravím aj tutoriály.

Cardano: https://www.cardanohub.org/en/home/

Decred – Moc v rukách užívateľov. Vhodná investícia?

Related Posts