Stručný prehľad rozdielov: ICO vs. IPO

Technológia blockchain už teraz vo veľkej miere zmenila to, ako vnímame crowdfunding. Crowdfunding sa stal v posledných rokoch veľmi populárnym spôsobom získavania prostriedkov pre nové projekty či spôsob vdýchnutia života skvelým myšlienkam. Tu sa dostávame k pojmu ICO – Initial Coin Offering (prvotná ponuka coinov).

mark-finn-540442_tiny

V odbornejšej terminológii je to proces, či špecifický smart contract ako decentralizovaná aplikácia spustená na platforme Ethereum, ktorá slúži na získavanie peňazí od podporovateľov či investorov výmenou za token, ktoré použijú v rámci ponúkanej aplikácie či služby, či ich neskôr po zalistovaní na burzu predajú a vymenia za fiat menu. Celé je to ekvivalent zbierky namiesto odkupu akcií či podielu v spoločnosti.

Initial coin offering je niekedy porovnávané s IPO – Initial public offering (prvotná verejná ponuka). Obidve ponúkajú mechanizmus pre organizácie na získanie zdrojov pre vývoj produktu či predaj časti práv pre širokú verejnosť výmenou za zdroje. Avšak ICO a IPO sa veľmi líšia použitím, právnymi implikáciami, zákazníckou základňou a rizikami.

ICO IPO
Štádium použitia Vo všeobecnosti ranné štádium

Organizácie sa častokrát rozhodnú pre ICO v rannom štádiu vývoja produktu a biznisu. Zdroje získané počas ICO sú použité na vybudovanie tímu, na vývoj a vypustenie produktu a na fungovanie projektu(biznisu).

Vo všeobecnosti neskoršie štádium

Organizácie sa rozhodujú pre IPO po tom, čo už vyvinuli hotový produkt a obchodnú stratégiu s použitím súkromného rizikového financovania. Zdroje získané skrz IPO majú byť potom použité na vytvorenie kapitálu určeného na rast organizácie.

Právne/regulačné prostredie Nejednoznačné a vyvíjajúce sa
Mimo všeobecných zákonov týkajúcich sa bezpečnosti, ochrany zákazníka  a AML  zákonov (zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti), neexistujú nijaké konečné vyjadrenia ohľadom zákonnej úpravy tokenov, ich generovania a transakcii. Existuje veľmi malý počet relevantných prípadov a precedentov.
Zložité
Zákony o cenných papieroch sa rozvíjali počas desaťročí skrz prípadové zákony, legislatívu a regulačné usmernenia. Investori môžu očakávať štandardizovaný súbor práv viažucich sa k akciám/podielom korporácii, ktoré sú zahrnuté v určitých jurisdikciách (napr. akcie U.S. Delaware C-Corp).
Základné práva Prispôsobiteľné
Organizácia vydávajúca tokeny môže špecifikovať na mieru ušitý súbor práv viažucich sa k tokenu. Token môže poskytovať držiteľovi možnosť použiť ho podobne ako licenciu alebo darčekovú kartu, alebo môže držiteľovi poskytnúť iné práva (pozri časť o charakteristike tokenov). Málokedy tokeny poskytujú podiel na vlastnom imaní, podiel na zisku, alebo hlasovacie práva.
Podiel na vlastníctve a/alebo zisku
Podiely akcii sú vo všeobecnosti spájané s právom na dividendy/zisky a volebným právom ohľadom závažných zmien v korporácii.
Organizácie Najmä organizácie využívajúce technológiu blockchain
ICO sú používané hlavne organizáciami, ktoré budujú decentralizované aplikácie na blockchaine.
Spoločnosti v akomkoľvek priemysle
IPO sú vhodné pre spoločnosti podnikajúce v takmer ktoromkoľvek odvetví.
Likvidita Centralizované a decentralizované výmeny kryptomien
Tokeny sú obchodovateľné cez burzy kryptomien (Bithumb, Poloniex, Bittrex, Coinone, Bitfinex, Korbit, OKcoin.cn, Stellar).
Burzy cenných papierov
Akcie sú obchodovateľné na burzách cenných papierov (napr. NYSE, NASDAQ, LSE, JEG).
Podanie White paper a príspevky na blogoch
ICOs nie sú v súčasnosti povinné podávať štátnym orgánom nijaké informácie. Napriek tomu, väčšina ICO vydávajú tzv. „white paper“ a blogové príspevky aby poskytli náhľad do ich technológie, napredovania, tímu a operácii.
Registračné vyhlásenie, výročné a štvrťročné správy a ostatné zverejnenia
V Spojených štátoch v prípade IPO musí spoločnosť vyplniť registračné vyhlásenie, prostredníctvom ktorého zverejní finančné údaje, informácie o podnikaní, rizikové faktory, identitu a pozadie riaditeľov a funkcionárov, managementskú diskusiu a analýzu finančného stavu a ostatných relevantných informácii. Po IPO je spoločnosť povinná predložiť výročné a štvrťročné podania (napr. 10K a 10Q v USA) a ostatné zverejnenia.

Pokiaľ ťa téma zaujala, môžeš pokračovať ďalším článok s podobnou témou tu:

Tutoriál: Stručný sprievodca spustením ICO

Related Posts