Neuromorphic Computing (Večer zVEDAvých NERD NITE 10.6.2020 Livestream)

Posledné desaťročie A.I. zažíva obrovský boom a pojmy ako “deep-learning” sa stali buzzwordom startupov a technologického pokroku. V súčasnosti však znova narážame na hardwarovú bariéru v podobe obmedzení či už z hľadiska dizajnu čipov či fyziky kvantovych javov. Moorove pravidlo – každých 18 mesiacov zdvojnásobíme počet transistorov na čipe, už viac neplatí. Svet začal hľadať nové možnosti ako navrhnúť architektúru čipov tak, aby sme zvýšili ich efektivitu. Inšpiráciou sa nám stal náš vlastný biologický mozog a týmto sa zrodil nový smer – Neuromorphic Computing.